NORMSTORMERNE

NORMSTORMERNE

Velkommen

Om NORMSTORMERNEPosted by Admin Tue, February 19, 2013 16:53:59

Bestil NORMSTORMERNE

Århus klik her

København klik her


Normstormerne er et gratis tilbud for alle 7. til 10.klasser i Århus og Københavns Kommune, der har til formål at mindske mobning og mistrivsel relateret til køn og seksualitet.


NORMSTORMERNE sætter scenen for:


- et trygt rum baseret på dialog og elevinddragelse.

- øvelser om normer, kønsidentitet og seksuel orientering, LGBT*, rettigheder, identitet, diskrimination og mobning.

- refleksion over samfundets, skolens, klassens og egne normer og privilegier.

- udviklingen af konkrete handlemuligheder i mødet med mobning og diskrimination.

Eleverne får mulighed for at arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet og selv være med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle, uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering.

Normstormere er trænede i at køre et spændende og sjovt forløb med klasserne, og kommer ind på mange forskellige emner omkring at være normkritisk, og er gode til at skabe debat og åbne elevernes øjne for nye måder at tænke på. Vores motivation er at skabe viden om forskellighed, der på sigt kan mindske mobning i skolen og hadforbrydelser i samfundet.

Normstormerne er relevant i mange forskellige fag - både samfundsfag, dansk, historie eller som et supplement til sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Et besøg varer 2 lektioner (90 minutter) og bliver udført af to unge, der er uddannede som normstormere.

Normstormerne underviser den enkelte klasse med max. 30 elever. Det er et krav, at der skal være en lærer tilstede under besøget.

Projektet Normstormerne er et samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune, Børn og Unge i Århus Kommune, LGBT Ungdom, LGBT-liv i AIDS-Fondet og Sex & Samfund.

Find os også på Facebook, der er der meget mere info!

*LGBT er den engelske forkortelse for Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transpersoner.

Læs Politikens reportage fra en undervisning her.


Bestil Normstormerne

Århus klik her

Eller mail til aarhus[snabela]normstormerne.dk

København klik her

Eller mail til koordinator[snabela]normstormerne.dkAndre henvendelser

Aarhus

Østergade 9, 4.

8000 Aarhus C

E-mail: aarhus[snabela]normstormerne.dk

Telefon: 8833 5659


København

Vestergade 18E

1456 København K

E-mail: kbh[snabela]normstormerne.dk

Telefon: 8833 5658